Feng shui

"Läran om hur man skapar harmoni mellan människan och hennes omgivning"

Ditt hem eller ditt företags feng shui kan påverka din vardag mer än du tror! Detta gäller allmän trivsel men även hälsa, minskad stress, relationer och framgång i livet. Feng shui genomförd på rätt sätt gör att du känner dig avslappnad och harmonisk i rummet, du får arbetsro och kreativiteten kan lättare flöda. Feng shui har blivit känt som en form av inredning, men det är bara en del av sanningen. God feng shui kan öka din framgång under en bra period och minska effekterna under en mindre bra. Jag utför feng shui konsultationer för lägenheter, hus och arbetsplatser. Dessutom arbetar jag även med feng shui inom trädgårds- och landskapsarkitektur.

En feng shui konsultation är alltid värdefull men kan vara speciellt lämplig

 • När du tänker bygga om/bygga till ditt hem eller ditt företag
 • Vid nybyggnation. Detta är ett gyllene tillfället att skapa en god feng shui!
 • När du tänker flytta till ett nytt hem eller en ny lokal (obs! lämpligt att göra innan du "slår till"
 • När du vill sälja ditt hem eller din lokal (företag).
 • Om du behöver förbättra någon del i ditt liv. Det kan gälla hälsa, ekonomi och framgång i livet eller relationer.
 • När du märkt att livet förändrats på ett negativt sätt sedan du flyttat. Om du tex.märkt att företaget inte har samma lönsamhet/mindre försäljning/mindre välmående personal sedan du flyttade företaget.

Jag kombinerar formskolan och kompasskolan vid mina konsultationer. Mina feng shui konsultation är alltid individuellt anpassad eftersom varje bostad eller arbetsplats är unik. Det är mycket som påverkar, bland annat husets form och placering, omgivningen, dörrar och fönster mm. I klassisk feng shui arbetar man mycket med landskapet, husets yttre omgivning, olika beräkningsformler samt den kinesiska kompassen. Både miljön utomhus och inomhus är viktig för att skapa bra feng shui. Viktigt är det finns en bra balans mellan bl.a. huset och dess omgivning inklusive vägar . Inom feng shui arbetar jag även med att stärka det som stöttar oss och att omvandla det som inte stöttar oss till något stärkande.

Du har säkert någon gång sett ett i sig vackert hus men som du inte tycker stämmer för dig trots att det stämmer med vad du vill ha. Sedan hittar du ett liknande hus och helt plötsligt stämmer allt. I vissa fall känner du redan innan du kommit in att här skulle jag kunna bo och känner dig ännu mer stärkt så fort du kommit in i huset. Har du märkt att vissa hus, lägenheter och lokaler ofta byter ägare? Detta kan bero på deras feng shui. Ett par som har haft en mycket bra relation får en mycket sämre relation efter att de flyttat till en ny bostad som de trodde skulle bli ett lyft. Ett företag som helt plötsligt i samband med en flytt börjar gå sämre utan att man kan hitta någon logisk förklaring. Detta kan även gälla vid förändringar som utförts i lokalerna eller utanför lokalerna. Allt detta kan bero på god respektive dålig feng shui. Men även en dålig feng shui kan förbättras oerhört med rätt åtgärder!

Feng shui är en mycket gammal kinesisk kunskap som uppstod genom studier av naturens krafter och byggnader och som arbetar enligt samma principer som all kinesisk medicin. Man analyserar och balanserar det naturliga energiflödet med olika tekniker. Detta gäller bland annat Yin och Yang och läran om de 5 elementen.

Feng shui´s principer handlar om hur människan påverkas av sin omgivning när det gäller flöden, färger, former och material. Att befinna sig i en gynnsam/god feng shui gör att vi har lättare att nå framgång i arbetsliv samt i vårt privata liv.

Privata konsultationer
En feng shui konsultation kan göras på både lägenheter och hus. När det gäller feng shui för hus ingår även en del feng shui för trädgård.

Trädgård
Jag gör även feng shui konsultationer för trädgården. I det ingår förslag på hur trädgården kan gestaltas för att skapa en så gynnsam feng shui som möjligt. Det gäller formgivning samt färgsättning. Även val av material och växter rekommenderas. Ni kan välja feng shui för trädgården tillsammans med feng shui för huset eller separat.

Företag
Feng shui för företaget lägger fokus på välgång, att stöda ökad försäljning, skapa nöjda kunder, att skapa trivsel samt att stödja de som arbetar i företaget. Om du arbetar med kunder tex. som behandlare kan god feng shui stödja din behandling.

Formskolan är den äldsta feng shui inriktningen och lägger stor vikt på landskapet runt en byggnad eller stad. Vattendrag och vägar men även allt annat som finns runt en byggnad är viktigt och det finns speciella formler för hur vattnet skall flyta i förhållande till en byggnad för att skapa bra feng shui.

Kompasskolan baseras på husets och dörrens exakta placering samt olika tidsaspekter. Det finns även starkt förenklade former av feng shui som skapats i Västvärlden de senaste 50 åren. I dessa former utgår man från husets och rummets dörrar istället för väderstreck. Det är ofta denna form som förekommer i feng shui böcker. När feng shui böcker hänvisar till komplasskolan är det för det mesta en mycket förenklas form som har väldigt lite gemensamt med den egentliga kompasskolan.

Mina utbildningar inom feng shui

Grundutbildning

 • 1-årig utbildning i klassisk feng shui
 • 2-årig utbildning i Chue style feng shui (examinerad feng shui konsult)
 • Yuen Hom 1
 • Introduktion till City planning
 • Ocean Dragon
 • Yin feng shui & formskola
 • Kurs lärare i Chue style modul A och B

Registrerad lärare för grundkurs och fortsättningskurser (modul A och B)

Tillbaka

 

Gun-Britt Nilsson, Tel: 0532-15609, Mobiltel: 070-326 73 10
Adress: Andrégatan 1C, 662 37 ÅMÅL
E-post: gun-britt.almus@hotmail.com, URL: http://www.almuslivskraft.se