Feng Shui

     Kurser & Utbildningar

   

Jag erbjuder följande kurser  inom  Chue Foundations regi.

 Grundkurs, modul A

2 dagar

Denna kurs ger dig grunderna inom feng shui och är en introduktion till Chue Style Feng Shui.  Den öppnar  också dörren till en yrkesutbildning inom Chue-style Feng Shui.

Kursens fokus ligger på kunskaper som du lätt kan använda i ditt hem eller på din arbetsplats.  Den ger dig en förståelse för hur feng shui fungerar. Du får en inblick i hur bl.a. färger och former används inom feng shui för att skapa en miljö som stärker oss

Vi kommer att ta upp både inomhus- och utomhusmiljön och använda tid till praktiska övningar.

Även feng shui för trädgårdar tas upp.

Ta med en skiss/ritning på ditt hem eller arbetsplats!

Deltagarna erhåller ett intyg.

 

 Fortsättningskurs, modul B

8 dagar

Denna fortsättningskurs ger dig fördjupade kunskaper i feng shui. Efter att ha gått denna kurs har erhållit mycket kunskap som du kan använda för din egen feng shui.

Kursen innehåller bland annat följande: Sang Sit form strategi, Ba Chop 8 Manison, (Early Heaven och Late Heaven)

Yuen Hom 8 fate Flying Star, Early Heaven och Late

Heaven trigram, Formskola—innomhus och utomhus samt en introduktion till kinesiska tecken.

 

Yrkesutbildning i Chue Style Modul C

För att ta en examen och arbeta professionellt med feng shui fördjupar du dig ytterligare i feng shui. Denna kurs består av 18 dagar och kan läsas i Sverige. Denna kurs undervisar jag inte i.

Efter examen i Chue Style finns många fortsättningskurser där man ytterligare fördjupar sin kunskap i feng shui.

 

Ba Chop

En metod som passar bra för vanliga egendomar (hus, lägenheter, företag) Man använder olika metoder för utomhus och inomhus. Syftet är att balansera områdena och att utnyttja deras potentional genom att använda färger, former och placering av möbler.

 

 Yuen Hom Flying Stars

Detta är en inriktning av feng shui som kommer från det Kejserliga hovet. Det handlar om hur olika områdens kvalitéer och styrkor ändra över tiden. Den baseras 8 tidsperioder som relaterar till de åtta trigrammen Genom att ”flyga stjärnorna” får vi olika kombinationer av de 5 elementen. Vi kan hitta områden som bland annat relaterar till hälsa, välgång och karriär.  Denna del brukar upplevas som mycket spännande och en port in till djupare feng shui.

 

 Formskolan

Formskolan är studierna och tolkningen av former inom-hus och utomhus. Hur en byggnad placeras i omgivningen liksom vad som omger byggnaden ger dig många ledtrådar om byggnaden och dess innevånare.

Jag, Gun-Britt Nilsson är certifierad klassisk feng shui konsult och arbetar enligt Imperial Feng Shui som är en av de mest kraftfulla inriktningarna inom feng shui.  I feng shui ingår också att få människor och bostad/arbetsplats att fungera bra ihop.  Imperial Feng Shui är baserat på många komplexa och mycket noggranna uträkningar samt djupa kunskaper inom det som kallas formskolan. Min utbildning är bland annat The Imperial School of Feng Shui som startades av Master Chan Kun Wah från Hong Kong.

  

  

                                                                                     

Kurssidan
Startsidan

 

Gun-Britt Nilsson, Tel: 0532-15609, Mobiltel: 070-326 73 10
Adress: Andréegatan 1C, 662 37 ÅMÅL
E-post: gun-britt.almus@hotmail.com, URL: http://www.almuslivskraft.se