Klassisk Homeopati

Som klassisk homeopat behandlar jag de flesta sjukdomstillstånd, både fysiska sjukdomstillstånd och emotionella obalanser. Som homeopat behandlar jag både kroniska och akuta problem. Ett litet axplock av problem där homeopati fungerar bra är hudproblem, olika hormonrelaterade besvär, allergier, reumatism, olika mag/tarm problem, depressioner, kroniska trötthetstillstånd. Även vid hyperaktivitet ADHD, DAMP och lättare autistiska tillstånd kan homeopati ge stor förbättring. Jag vill dock påpeka att enligt svensk lag får endast barn över 8 år behandlas alternativt.

Behandlingen är alltid individuell och detta gör att första besöket hos en klassisk homeopat tar tid (1,5-2 timmar). Tre personer med samma sjukdom får förmodligen tre olika medel - detta beror på att det homeopatiska medlet är mycket individuellt.

Homeopati är en gammal läkemetod med ett starkt helhetstänkande. Man botar inte bara en enskild sjukdom utan stärker och läker hela individen. Klassisk homeopati stimulerar kroppens egna självläkningsmekanismer och läker grundorsaken till problemet (sjukdomen) och inte bara symtomen.

I Sverige är klassisk homeopati en relativt ny behandlingsmetod men i många länder arbetar även läkare som klassiska homeopater. WHO har sedan många år erkänt homeopati.

Homeopatiska läkemedel framställs ofta av substanser från växt-, mineral- eller djurriket. Läkemedlen potenseras, en farmaceutisk process, till mikrodoser. De innehåller inga skadliga ämnen men mobiliserar kroppens självläkningsprocess. Homeopatiska medel är inte vanebildande och har - rätt använt - inga skadliga biverkningar.

Homeopatisk behandling fungerar naturligtvis även på djur och jag behandlar även djur homeopatiskt. Djur, allt från hästar och hundar till kor, svarar mycket bra på homeopatisk behandling. Som hos människan fungerar homeopati vid allt från olika fysiska sjukdomar (tex fång, eksem, matsmältningsproblem, mastit) till känslomässiga problem tex nervositet, oro, aggressivitet.

Jag är medlem i SAKH, Svenska Akademin för Klassisk Homeopati, som är förbundet för klassiska homeopater.

Utbildning: 3 årig deltidsutbildning för Medicina Futura och Svenska Skolan för klassisk homeopati. 3 års fortbildning (deltid) i Belgien för Henny Heudens (en av europas ledande homeopatier) Regelbunden fortbildning. 3 årig basmedicinsk deltidsutbildning

Du är välkommen att boka tid för behandling och/eller för att ställa ytterligare frågor om homeopati.

Kostnad: Människor: första besöket 700 kr. i detta pris ingår ditt homeopatiska medel. Inga extrakostnader tillkommer. Återbesök: 400 kr.
Djur: 400 kr per konsultation.

Tillbaka

 

Gun-Britt Nilsson, Tel: 0532-15609, Mobiltel: 070-326 73 10
Adress: Andréegatan 1C, 662 37 ÅMÅL
E-post: gun-britt.almus@hotmail.com, URL: http://www.almuslivskraft.se